Bảo Vệ An Toàn

Thông tin của quý vị được bảo mật với Alba Herbal.

Bảo vệ sự an toàn về thông tin cá nhân của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật sau đây trên trang web Albaherbal.com / albaherbal.com: công nghệ firewall và secure-socket-layer hạng cao cấp (Premium SSL) được cấp bởi Starfield Technologies. SSL là công nghệ mã hóa cho phép quý vị truyền đạt thông tin một cách an toàn qua mạng Internet. Trang web này chỉ chấp nhận đơn đặt hàng từ các trình duyệt web cho phép giao tiếp thông qua công nghệ SSL như: Internet Explorer (phiên bản 6.0 hoặc cao hơn), Firefox (phiên bản 3.0 hoặc cao hơn), Safari (phiên bản 4.0 hoặc cao hơn), Chrome (phiên bản 2 hoặc cao hơn) và AOL (phiên bản 9 hoặc cao hơn) – cho nên việc mua hàng trực tuyến của quý vị được đảm bảo an toàn tuyết đối.

Sau khi hoàn tất việc đặt mua hàng trên mạng, quý vị sẽ được chuyển sang khu vực an toàn của trang web chúng tôi. Trang địa chỉ sẽ chuyển từ http sang https cho biết quý vị đang trong khu vực an toàn. Chúng tôi đảm bảo giao dịch của quý vị sẽ được an toàn khi quý vị đặt hàng thông qua trang web Albaherbal.com.