Cước Phí và Vận Chuyển

Quy luật gởi hàng

Cước phí được tính dựa trên tổng giá trị của đơn đặt hàng. Tất cả các đơn đặt hàng được vận chuyển bằng Bưu điện Hoa Kỳ (USPS).

Các đơn đặt hàng trước 15:00 sẽ được xử lý và gởi hàng trong ngày. Các đơn đặt hàng sau 15:00 sẽ được xử lý và gởi hàng vào ngày làm việc kế tiếp. Tất cả các đơn đặt hàng nhận được vào cuối tuần (Thứ Bảy-Chủ Nhật) sẽ được xử lý và gởi hàng vào Thứ Hai.

Alba Herbal không chịu trách nhiệm trong việc giao hàng trễ do lỗi của USPS.

Vận chuyển trong Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ

Standard Shipping

Thông thường, quý vị sẽ nhận được hàng trong vòng 2-3 ngày làm việc. Trong trường hợp quý vị ở những vùng hẻo lánh, thời gian giao hàng sẽ là 4-5 ngày làm việc. Một số sản phẩm có thể mất nhiều thời gian hơn cho việc vận chuyển.

Giá Thành Sản Phẩm Phí vận chuyển Thời gian vận chuyển
$0.00 - $74.99 $5.95 2-3 ngày làm việc
$75.00 trở lên
MIỄN PHÍ
2-3 ngày làm việc


Express Shipping

Thông thường, quý vị sẽ nhận được hàng trong vòng 1 ngày làm việc. Trong trường hợp bạn ở những vùng hẻo lánh, thời gian giao hàng sẽ là 2-3 ngày làm việc. Một số sản phẩm có thể mất nhiều thời gian hơn cho việc vận chuyển.

Giá Thành Sản Phẩm Phí vận chuyển Thời gian vận chuyển
$0.00 - $75.99 $19.95 1 ngày làm việc
$76.00 - $150.99 $24.95 1 ngày làm việc
$151.00 - $300.99 $28.95 1 ngày làm việc
$301.00 - $499.99 $32.95 1 ngày làm việc
$500.00 trở lên $39.95 1 ngày làm việc

Trong trường hợp gói hàng bị thất lạc hoặc hư hỏng

Xin vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng tại: 813-919-9320.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vận chuyển ngoài Hoa Kỳ

Phí vận chuyển được tính dựa trên tổng giá trị của đơn đặt hàng. Tất cả các đơn đặt hàng được vận chuyển bằng Bưu điện Hoa Kỳ (USPS).

Alba Herbal không chịu trách nhiệm trong việc giao hàng trễ do lỗi của USPS, bưu điện địa phương, hoặc hải quan.

* Xin vui lòng lưu ý: Mỗi quốc gia có một chính sách hải quan riêng biệt. Bạn nên liên hệ đến hải quan và cơ quan thuế địa phương để biết thêm thông tin.

Hải quan không cho phép sản phẩm dược thảo vận chuyển đến nước Đức và Na-Uy.

Vận chuyển dạng Bình Thường (Standard Shipping)

Thông thường, quý vị sẽ nhận được hàng trong vòng 6-10 ngày làm việc. Trong trường hợp bạn ở những vùng hẻo lánh, thời gian giao hàng sẽ là 8-12 ngày làm việc. Một số sản phẩm có thể mất nhiều thời gian hơn cho việc vận chuyển.

Giá Thành Sản Phẩm Phí vận chuyển Thời gian vận chuyển
$0.00 - $149.99 $24.95 6-10 ngày làm việc
$150.00 trở lên
MIỄN PHÍ
6-10 ngày làm việc

Vận chuyển dạng Cấp Tốc (Express Shipping)

Thông thường, quý vị sẽ nhận được hàng trong vòng 4-8 ngày làm việc. Trong trường hợp bạn ở những vùng hẻo lánh, thời gian giao hàng sẽ là 8-12 ngày làm việc. Một số sản phẩm có thể mất nhiều thời gian hơn cho việc vận chuyển.

Giá Thành Sản Phẩm Phí vận chuyển Thời gian vận chuyển
$0.00 - $75.99 $24.95 1 ngày làm việc
$76.00 - $150.99 $28.95 1 ngày làm việc
$150.00 - $300.99 $28.95 1 ngày làm việc
$301.00 - $499.99 $30.95 1 ngày làm việc
$500.00 trở lên $32.95 1 ngày làm việc

Trong trường hợp lô hàng bị thất lạc hoặc hư hỏng

Xin vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng tại: +1-813-919-9320.