Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Khi chúng ta bị bệnh đó là một sự nhắc nhở về giá trị của sức khỏe. Hãy chăm sóc sức khỏe của mình và những người thân yêu một cách chu đáo.

Số Điện Thoại: 813-562-9857

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9am - 6pm EST
Thứ Bảy: 9am to 2pm EST

Đặt mua hàng ngoài nước Mỹ: +1-813-562-9857

Physical Address:

9724 North Armenia Ave.
Suite 401A2
Tampa, FL 33612 

Để gửi email cho chúng tôi, xin vui lòng dùng mẫu đơn dưới đây và đặt chủ đề có liên quan đến câu hỏi hoặc nhận xét của quý vị.

Để giúp chúng tôi phân biệt được đây là thông tin của chính bạn chứ không phải của các chương trình tự động, bạn vui lòng nhập dòng chữ trong hình dưới đây vào hộp ở ngay phía dưới.
Bỏ qua