Về Tài Liệu

Các tài liệu trên trang web này nhằm mục đích giới thiệu rộng rãi giá trị và dược tính của các dược thảo. Những thông tin này không thay thế cho lời khuyên cũng như điều trị của các chuyên gia y tế về những vấn đề cụ thể của mỗi cá nhân. Theo luật của Hoa Kỳ, các sản phẩm dược thảo không qua sự đánh giá của của Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA).

AlbaHerbal.com không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng trang web này. Việc sử dụng trang web này không tạo ra cũng như không ngụ ý tạo ra mối quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vì sức khỏe mỗi cá nhân đều khác nhau, chúng tôi khuyên quý vị nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế trước khi quyết định các vấn đề liên quan đến sức khỏe của quý vị. Khi sử dụng trang web này quý vị đồng ý rằng Albaherbal.com cũng như các chi nhánh / nhà cung cấp có liên quan không chịu trách nhiệm về bất cứ hành động cũng như quyết định nào được thực hiện hoặc không được thực hiện dựa trên việc sử dụng các sản phẩm và thông tin trên trang web này.